Ajuntament de Tarragona

Les TIC i la seguretat en la gestió intel·ligent de l'aigua

Tarragona, 5 de juliol de 2016


Programa
Quč és?

La Ciberągora va néixer l'any 2009, i s'ha convertit en un espai de referčncia en l'ąmbit de la integració de les TIC amb els ciutadans en el context de les ciutats intel·ligents.
El seu objectiu és promoure un fņrum de trobada i discussió entre diverses institucions per analitzar la influčncia i el vincle entre les TIC i la comunitat social.

A qui va dirigida

Les ciutats intel·ligents, mediatitzades per l'śs racional de la tecnologia, generen innovació per donar resposta a les necessitats i oportunitats de les persones.
L'edició 2016 es dirigeix especialment a tčcnics, professionals i estudiants, i de manera general, a totes les persones amb inquietuds per descobrir la influčncia i el vincle entre les TIC i la gestió de l'aigua, la seguretat i els serveis pśblics en general.

Inscripcions obertes

La inscripció a la jornada és gratuļta. El nombre d'inscrits estą condicionat a l'aforament de la sala.

La Xarxa de Telecentres emetrą de manera gratuļta un justificant d'assistčncia a tothom que ho demani.

Organitza
Col.labora